Ladda ner vår checklista för uppföljning av sökstatistik

Kommer ni ihåg i höstas, när jag skrev ett blogginlägg om hur viktigt det är att följa upp sin sökstatistik? Det var nog ingen som inte höll med om att det finns tid, pengar och varumärkesgoodwill att spara på att analysera vad besökarna är ute efter när de besöker din sajt. Däremot fick jag en hel del feedback från kunder som undrade i vilken ände man ska börja. Vilka rapporter är viktiga? Hur vet man om en siffra är bra eller dålig? För den som känner sig osäker kan det vara enklast att helt och hållet låta bli.

Med detta i åtanke så satte jag ihop en checklista som går att använda som en grund för uppföljning. Plocka de delar du gillar och lägg till nya. Gör den tillgänglig för flera, så behöver inte arbetet bli beroende av en enda person. Rotera ansvaret mellan personer i arbetsgruppen. Till en början kan det vara svårt att bedöma värdet på olika delar, t ex vad som är en bra klickprocent. Min erfarenhet är dock att när man gjort uppföljningen regelbundet under en period så blir det lättare och lättare att urskilja förändringar och kvalitet.

Det är viktigt att inte bara pliktskyldigt skriva ner siffror utan faktiskt fundera över vad de betyder. Arbeta metodiskt – identifiera eventuella problem (”oj, här letar man efter information om sommarjobb”), gör en förändring (”bäst vi lägger till en sida om sommarjobb”) och följ upp igen (”ja, nu hittar man faktiskt när man söker efter sommarjobb, och klickprocenten ser bra ut”). När du börjar kunna göra konkreta förbättringar som dessutom är mätbara så kommer det bli lättare att motivera den arbetstid du lägger ner på att ”bara titta på lite siffror från söket”.

Ladda ner mallen för sökuppföljning här (.xls)  - lycka till med uppföljningen!

Postad i Okategoriserad, SiteSeeker, Tips · 2 Kommentarer

Demo: SiteSeeker ViewEngine

 HTML Helpers är ett sätt att  snabbt och lätt bygga anpassningsbara söksidor, men innebär en del utmaningar för dig som utvecklare. Med SiteSeeker ViewEngine erbjuder vi ett nytt, spännande och väldigt intuitivt sätt att bygga söksidor utan dessa utmaningar.

Vilka är då utmaningarna när det gäller HTML Helpers?

 1. Vilka helpers ska jag som utvecklare göra override på?
 2. Metoder behöver granskas i detalj med extra hjälpmedel såsom en reflektor t ex för att förstå hur de fungerar och när det behöver göras en override.
 3. Ibland upptäcker utvecklaren att viss logik inte kan förbigås, t ex för att den ligger i en metod som är privat eller icke-virtuell.
 4. HTML-strukturen är svår att läsa och förstå, eftersom den är inbäddad i koden.

Fördelar med SiteSeeker ViewEngine

 1. Att förändra HTML-koden görs på ett mer intuitivt sätt, vilket ger en kortare utvecklingstid.
 2. Ger en bättre kontoll över hur användarkontrollerna fördelas på sidan. Det är även möligt att lägga en mall inom en annan mall.
 3. Den ger tillgång till alla nivåer av gränsnittslogik. På så sätt undviker man problematiken med privata och ickevirtuella metoder som nämnts tidigare.
 4. Sist men inte minst – när du gjort en ändring av HTML-koden i en mall så behöver ingen kompilering göras!

Uppdatering 2013-05-14: SiteSeeker.ViewEngine finns nu tillgängligt i SiteSeekers integrationsmodul för EPiServer och .NET. SiteSeeker.ViewEngine kräver .NET Framework version 4.0 eller senare. Du finner integrationsmodulerna på NuGet – läs mer om hur du kommer igång med NuGet och integrationsmodulerna.

För mer information om paketet och hur du installerar det, besök sidan SiteSeeker.ViewEngine.Examples. I videoklippet nedan kan du se en demo av hur SiteSeeker ViewEngine fungerar.

Postad i Integrationer, SiteSeeker · Lämna en kommentar

Demo: SiteSeeker ViewEngine

The purpose of html helpers is to quickly and easily create an adjustable search page.

Unfortunately there are a few challenges imposed on developers by the usage of these helper methods.

The SiteSeeker ViewEngine is an exciting and very intuitive solution geared at solving these challenges.

HTML Helper challenges:

 1. What should you as a developer override? It is difficult for developers to understand what to override.
 2. Methods have to be reflected to understand the inner workings before being able to override them. This requires additional tools and skills.
 3. Most often developers find that certain logic cannot be overridden, because it is either contained in private or non-virtual methods.
 4. The Html is embedded in code. It is not easy to read and understand the structure of the html.

The advantages of the ViewEngine

 1. It is much more intuitive to change the HTML, and this results in quicker turnaround time
 2. It offers better control over the layout of user controls on the page. It is even possible to nest templates within other templates
 3. It offers access to all levels of UI logic, thereby overcoming the challenge of private and non-virtual methods as pointed out earlier.
 4. And then last but not the least, after a change to html in a template, there is no need to recompile!

Also please note that the ViewEngine requires .Net Framework 4.0

You can try the latest stable release available on NuGet.

For more information on this package and how to install it, please visit SiteSeeker.ViewEngine.Examples

You can also watch this video for a quick introduction about SiteSeeker ViewEngine and how to use it.

Postad i Integrationer, SiteSeeker · Lämna en kommentar

Ta vara på den interna intelligensen

– analysera sökstatistiken från intranätet!

På Kompetensinstitutets konferens ”Smarta intranät” talade Adam Blombeg och jag igår om kunskapen som går att utvinna ur sökstatisk.  I presentationen,  Ta vara på den interna intelligensen, går vi från att beskriva hur SiteSeeker samlar ihop information från de interna systemen som därmed blir sökbara från en sökruta, till att beskriva hur Googles statistik är en guldgruva för värdens alla trendspanare till att beskriva hur Smittskyddsinstitutet använder sökloggarna från Vårdguidens SiteSeeker (läs mer på Head Lice Surveillance on a Deregulated OTC-Sales Market: A Study Using Web Query Data ) och hur de därigenom kan presentera träffsäkra prognoser om när epedemier och virus som “vinterkräksjukan” är i antågande. Vi avslutade med att beskriva Eurolings nya erbjudande vad gäller statistik och analys, där vi kombinerar ett nytt verktyg med att erbjuda en återkommande analys kan användas för ledning och strategi.

Verktyget är just nu under hård testning i betaprogrammets slutfas och den återkommande analyserna kommer att göras tillsammans med en sökspecialist från Euroling.
Vill du veta mer, kontakta mig på dan.vitvass@euroling.se eller 0702313235

Webbsidorna som används i presentationerna är

 1. Zeitgeist 2012 – Global trends
  http://www.google.com/zeitgeist/2012/

  1. More than feeling lucky? Using Google Trends to predict the stock market
   http://www.onlineeconomy.org/more-than-feeling-lucky-using-google-trends-to-predict-the-stock-market

  2. What insights can Google Trends provide about tourism in specific destinations?
   http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/method-quality/specific/economy/economic-value-of-tourism/index.html

  3. Tourism: Kerala beats Taj in Google Search Trends for 2012
   http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-12-28/news/36036581_1_kerala-tourism-search-trends-search-queries

  4. Top Google Search Trends for Easter
   http://www.womansday.com/life/daily-buzz/top-google-search-trends-for-easter

 2. Zeitgeist 2012 – Sweden
  www.google.com/zeitgeist/2012/#sweden

  1. Får alla som lagar Flygande Jakob ligga?
   http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/kulturochnoje/article12693753.ab

  2. Googlesökningar som ökade mest 2012
   http://www.dn.se/ekonomi/googlesokord-som-okade-mest-2012

  3. Google avslöjar trenderna på nätet
   http://www.di.se/artiklar/2007/5/26/google-avslojar-trenderna-pa-natet/
   Google Trends Correlate
   ex. Correlated with fästingar
   http://www.google.com/trends/correlate/search?e=f%C3%A4stingar&t=weekly&p=se

 3. Vårdförbundet

 4. Vinterkräksjukan ser ut att slå extra hårt

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5373993

Postad i Okategoriserad · 2 Kommentarer

Nyheter i SiteSeeker 6.10

SiteSeeker 6.10 innehåller en utökad funktionalitet för söksidan, förbättrade rapporter i SiteSeeker Admin och liksom prestandaförbättringar.

Bland nyheterna finns:

Flervalsfacetter
Stöd för utökad facettering som gör det enkelt att i integrationsmodulen för EPiServer, .NET och SiteVision definiera vilka facetter som ska vara unionsfacetter och snittfacetter, med automatiskt stöd på söksidan.
Förbättrad ordstamning
SiteSeeker hanterar nu böjda ordformer ännu bättre.
Administraion och indexeringsrapporter på Engelska
Nu är hela SiteSeeker Admin översatt till engelska, inkluderat samtliga indexeringsrapporter och statistik.
Förbättrade indexeringsrapporter och rapporter för döda länkar
Rapporterna ger nu större möjligheter att följa crawlningen och hitta potentiella problem på webbplatsen. Rapporterna fungerar också betydligt bättre för mycket stora index och webbplatser med många döda länkar.
Prestandaförbättringar
Indexeringstiden har minskats tack vare flertrådad sidhämtning, effektivare hämtning av extern metadata och en rad andra optimeringar. För en standardinstallation är indexeringstiden i snitt 10% kortare, och upp till 25% förbättring för stora informationsmängder. Vänligen notera att sidhämtningen nu kan innebära något ökad belastning på webbservrar som crawlas. Om du noterar förhöjd belastning eller 500-fel under sighämtningen kan du ställa in en begränsning av sidhämtningshastigheten i SiteSeeker Admin.
Effektivare disklagring av loggar
90% mindre disk förbrukas för sökloggar tack vare effektiv komprimering och automatisk städning. Detta innebär att du som kör en virtuell SiteSeeker-server inte behöver tilldela mer diskutrymme efter en längre tids användning.
Effektivare byte till nytt index efter omindexering
Sökindex uppdateras nu på under en hundradels sekund, något som gynnar dig som använder notiferad indexering i kombination med stora mängder sökfrågor. Även under stark belastning tappas inga sökfrågor vid bytet.

Sugen på att veta mer om hur du drar nytta av den funktionaliteten på din webbplats eller intranät, eller bara har frågor kring den, kontakta gärna mig via e-post: Dan Ali Vitvass.

Postad i Produktnyheter · Lämna en kommentar

Klickspårning i SiteSeeker

Vi på supporten får ofta frågor rörande klickspårning. För oss är det viktigt att implementering av klickspårning är enkelt och det ska bara fungera eftersom arbetet med statistik och uppföljning av hur sökfunktionen fungerar är en central del i att förbättra webbplatsen.

Därför har vi satt ihop en KB-sida som tar upp allt man kan tänka sig som rör klickspårning. Tillsammans med kodexempelen som finns tillgängliga i exempelprojektet hoppas vi kunna ge svar på många av era frågor direkt. Om det ändå uppstår frågor är ni förstås alltid välkomna att höra av er till oss!

http://www.siteseeker.se/sv/kunskapsdatabas/guider/klicksparning/hand-pointer-md

Postad i Integrationer, Partner, SiteSeeker, Teknik · Lämna en kommentar

Demo: SiteSeeker-notifieringar i EPiServer

Visste du att vår integrationsmodul för EPiServer numera innehåller automatiskt stöd för att uppdatera indexet med nytillkommen information? Det innebär att vid publicering/avpublicering så sker en notifiering till SiteSeeker, som lägger till eller tar bort informationen. Funktionen har funnits tidigare, men nu är den inbyggd och automatiserad. Rent konkret så ger det dig styrkan av både en crawler och möjligheten att notifiera indexet vid ändrad information.

Vill du ha tillgång till våra integrationsmoduler? Du som är partner till oss kan logga in på vår partnerportal och ladda ner modulerna där.  Det går även att ladda ner EPiServermodulen från vår Nuget-feed.

Postad i EPiServer, Integrationer, SiteSeeker · Lämna en kommentar

Demo: SiteSeeker Notifications in EPiServer

Postad i EPiServer, Integrationer, SiteSeeker · Lämna en kommentar

Tack för en trevlig Webmasters’ Wednesday!

Stort tack alla ni som deltog på vår nätverksträff, Webmasters’ Wednesday den 6 februari – vi hoppas ni är med oss igen den 22 maj!

20130206_172150-1 20130206_172145-1

Här kan du ladda ner presentationerna som hölls under kvällen:

Presentation av Ola Williams, Stockholm Stad

Presenation av Dan Gunnarson, Solution Manager på Euroling angående facettering

Postad i Euroling, Event, Kunder, SiteSeeker, Sökning · Lämna en kommentar

Sökbar social kunddialog med Kundo och SiteSeeker

Kundo är ett verktyg för kundtjänst på webben – nu sökbart med SiteSeeker!

Kundo är ett verktyg för kundtjänst på webben – nu sökbart med SiteSeeker!

Våra vänner Björn och Emil på Kundo – en riktigt bra tjänst för att föra dialog med dina kunder på webben – hälsade på oss i fredags, och vi talade förstås sökning och kundtjänst. Frågan var: kan man integrera SiteSeeker och Kundo, så att inlägga i Kundo blir sökbara med SiteSeeker? Efter några minuters konfigurerande kom vi fram till att det inte bara fungerar, det är enkelt också!

Nyttan med att göra Kundo sökbart är att du kan presentera relevanta frågor (och svar) från dina kunder, direkt på din söksida. Har du en kundtjänstportal kan det vara ett enkelt och effektivt sätt att synliggöra den kunskap som dina kunder och medarbetare har bidragit med i Kundo, för att effektivisera kundtjänsten och göra andra kunder nöjdare.

Läs om exakt hur det gör i Så lätt indexerar du Kundo med SiteseekerHar du sedan frågor hur du anpassar integrationen – dra dig inte för att kontakta Kundo eller mig.

Postad i Integrationer · Lämna en kommentar